За сите информации Ви стоиме на располагање

Доколку имате било какво прашање за производите на Априлија
контактирајте го овластениот увозник за Македонија (Динамикс):

Тел: +389 2 3079-304

+389 71 268-690

E-mail: zafirovski@dynamix.com.mk